Консултантски услуги

Безплатни консултации

„Работата в екип е способността да работим заедно за постигане на обща визия. Това е горивото, което позволява на обикновените хора да постигнат необичайни резултати.“

– Андрю Карнеги

Защо да се обърнете към нас?

Всяка компания, независимо колко е голяма, може да изпитва затруднения в областта на маркетинга. Възможно е да сте очаквали по-добри резултати, но да сте останали разочаровани или да предлагате  нов продукт или услуга, но да Ви липсват идеи за това как да ги популяризиратe ефективно или просто искате да използвате нов за компанията подход и план, но не знаете откъде да започнете.

Ние от „КК Сървисис“ Ви предлагаме безплатна консултация и съставяне на ключов план и съвети за бъдещо развитие.

Ние предлагаме широк диапазон от услуги и ще Ви улесним значително, ако се обърнете към нас за маркетинг консултация.

Услуги

  • Разработване на цялостен маркетингов план

  • Разработване на маркетингова стратегия за позициониране и популяризиране на даден продукт или услуга на пазара.

  • Определяне силните и слабите страни на фирмата Ви, както и възможността за бъдещо развитие

  • Изграждане план с ключови точки за развитие

  • Анализ на конкуренцият

  • Анализ на пазарната среда

Ние заедно изграждаме план и стратегия за бъдещото развитие на Вашата фирма и следим за изпълнението на всяка една точка от него!