Обява за работа: Специалист човешки ресурси

„New HR Group“ - София, България

„NEW HR GROUP“

„New HR Group“ е виртуална учебна компания – част от Office Games Eastern Company, със седалище в гр. София. Предметът на дейност на компанията е консултантска дейност в областта на управлението и развитието на ЧР в бизнес организацията. Компанията провежда обучения по мениджмънт на ЧР, оценяване и управление на трудовите постижения, организационно поведение и фирмена култура, коучинг и менторски програми за личностно и професионално развитие, курсове за стартиращи предприемачи. Компанията предоставя аутсорсинг услуги, свързани с ефективното управление и администриране на персонала.

Основни задължения

 • Ръководене на ЧР бюджет, включително разходи за заплати, наемания и обучения;
 • Създаване на длъжностни характеристики, доклади, обяви за работа, проверка за обяви за работа, съставяне на интервюта, сортиране и подбиране на кандидати;
 • Предоставяне на права и насоки на други мениджъри относно тяхната длъжност;
 • Предлагане и осъществяване ефективни бизнес решения;
 • Изготвяне на документи за назначаване, промяна и прекратяване на трудовите правоотношения, регистрация на трудовите договори и промените по тях в НАП;
 • Обработва отпуските и болничните.

Нашите изисквания

 • Професионален опит: 2 години трудов стаж в областта на Администриране на персонала ще се счита за предимство;
 • Завършено висше образование със специалност Човешки ресурси, Бизнес администрация или Бизнес икономика;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
 • Свободно владеене на английски език писмено и говоримо, втори чужд език се счета за предимство;
 • Отлични комуникативни умения, готовност за работа в динамично развиваща се среда, отговорност и лоялност;
 • Много добро познаване на трудовото и осигурителното законодателство.

Ние предлагаме

Отлична работна среда

Работа в млад екип и в позитивна и динамична среда, ориентирана към резултатите и клиентската удовлетвореност.

Курсове за повишаване на квалификацията

Различни курсове за подобряване на уменията и квалификацията на нашите служители.

Възможности за дългосрочно професионално развитие

Ние вярваме, че всеки сам ръководи кариерата си и очакваме от всеки служител да управлява така развитието си, че да достигне личните си цели.

Коректност и надеждност в трудовите отношения

За нас всички служители са с равни права, всяка една иновативна идея се разглежда и всяко мнение е важно.

Тренинг програми и семинари

Предлагаме разнообразни обучения, разработени по ефективни методики, които протичат под формата на интерактивни семинари с мултимедийни презентации. Провеждат се интензивни практически упражнения. 

Пишете ни

Искате да кандидатствате или имате въпроси?

12 + 13 =

Необходими документи за кандидатстване:

 • Автобиография (CV) с актуална снимка.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. Всички изпратени документи ще бъдат разгледани обстойно и ще се свържем с одобрените кандидати.

Срокът за изпращане на документи е валиден до 31.12.2021г.

Споделете бъдещето си с нас!

Информация

Изпратете Вашето CV на посочения мейл

Имейл адрес

Телефонен номер